Home / Tag #Cofradía #Angustias #Ferrol #Esteiro #Virgen #Santuario #Procesión #Nazareno #CristoAgonía #CristoYacente #CristoPerdón #VirgenDesamparados #VirgenLuz #cruzguía #tronos #martillo #arqueta #caridad #silencio 252